Regisztráció / Belépés diákoknak class="head_mail" href="mailto:uh!pont!bedinu!kukac!letohsupmac">uh!pont!bedinu!kukac!letohsupmac4028 Debrecen, Kassai út 26.
Főoldal Beköltözési tájékoztató

Beköltözési tájékoztató

Kedves Kollégista!
 
Köszöntjük a Campus Hotel lakói között. Az itt következő „száraz”, de hasznos összeállításból megismerheti a mindennapi campusos kollégiumi élet legfontosabb szabályait. Nem „elrettentő” olvasmánynak szánjuk, de javasoljuk, hogy időnként vegye „kézbe”. Meglátja, megéri! Ha már „rutinos campusos”, akkor is találkozik újdonságokkal. Ebben a tájékoztatóban összegyűjtött szabályok, szabályzatok betartására a beköltözésekor a szerződéskönyv aláírásával kötelezte el magát!
Kellemes és tartalmas diákotthoni létet kívánnak Önnek a az UD Hotels Kft. által üzemeltetett Campus Hotel dolgozói.
 
A beköltözéskor a szobaleltár aláírásával valamint a szoba állapotának rögzítésével a szobalakók egyetemleges felelősséget vállalnak a lakóegységért. Egyszerűsítve: a károkozás bármelyik szobalakóval megtéríttethető. Ennek az év végi kiköltözésnél, az utolsóként a szobából kiköltöző személy esetében lesz igazán nagy jelentősége, hisz a szobát leltárilag és állapot szerint tőle „vesszük vissza”.
A Campus Hotel 16 éves épület. A gondos karbantartás mellett is előfordulhatnak a természetes elhasználódásból eredően kisebb esztétikai hiányosságok a lakóegységekben. Ezért a legproblémásabb, legsérülékenyebb eszközöket minősítjük, és a minősítés rákerül a szobaleltár lapra. Bízunk benne, hogy ez mindkét fél számára megkönnyíti a vitás kérdések kezelését. Ezen felül minden észrevételt a beköltözéskor a leltárlapon rögzíteni kell. Később reklamációt csak ez alapján tudunk elfogadni, ezért kérjük, szánjanak erre időt.
 
Kártérítések. Abban az esetben lehet ezzel szembesülni, ha az épületet, személyes használatba adott tárgyakat nem rendeltetésszerűen használják, és ebből kifolyólag a természetes elhasználódáson felüli mértékben romlik az adott tárgynak, eszköznek, helyiségnek az állaga.
A fő szabály károkozás esetén, hogy a kár közvetlen beállta előtti állapotot kell visszaállítatni. Ha ez megoldható egy alkatrész cseréjével, akkor csak ennek az alkatrésznek a cseréjét kell kártérítésként megfizetni. Vannak olyan esetek is, amikor csak az egész eszköz, tárgy cseréjével, nagyjavításával oldható meg, a helyreállítás, mely a költségekben is nyomatékosabban jelentkezik.
Mire gondolunk? Nézzünk egy-két példát! Az egész évben takarítatlan, ráégetett ételmaradékban gazdag főzőlapot általában nem lehet sérülés nélkül takarítani. Sérül a felület, festés, mely a burkolat cseréjével orvosolható. Itt csak a megelőzés segít (főzés után le kell takarítani). Másik példaként lehet felhozni a dohányzási tilalom ellenére a szobában rendszeresen dohányzáson ért lakóközösséget. Ebben az esetben sem kell sértésként elkönyvelni, ha az üzemeltető ragaszkodik a szoba újra festéséhez, vagy annak költségének megtérítéséhez (ugye ön sem lakna szívesen egy „agyonfüstölt szobában”)! Kártérítések esetében, ahol valamilyen oknál fogva a kiindulási állapot nem állítható helyre, a keletkezett kárt meg kell téríteni. A kártérítés számítása amortizált, vagy maradványértéken történik. A leggyakrabban előforduló tételeket az üzemeltető hirdetménybe teszi közzé.
Az alkalmazott kártérítési tételek közül néhány (a szándékunk ezeknek a kártérítési összegeknek a közreadásával a figyelemfelkeltés és a megelőzés, nem az elrettentés): falfestés négyzetméterenként 1050 Ft (a falat technikailag „foltolni” nem lehet, így legalább a következő sarokig festeni kell); tönkretett, kiégetett függöny: 3.500-10.400 Ft/db; elektromos főzőlap összeégetése, festék lekaparása 4.000-6.900 Ft.
A műanyag hűtő tetején lehetőség szerint ne tároljanak semmit, különösen ne meleg hajsütő vasat. A körömlakk lemosó oldja a burkolatot és a festéket, ezért ennek használatát mellőzni kell a hűtőn. (A. épület hűtő burkolata csak annak cseréjével javítható, mely (akár) 50.000 Ft-ba is kerülhet!!!).
A lakóegységekben, az előterekben és a folyosókon a falra, az ajtóra, a bútorlapokra (értsd szekrényajtók, falvédő-szegély, polc), a csempére TILOS bármely típusú ragasztóval ragasztani. Sem a Cellux, Tixo, csumiz, pillanatragasztó, sem az Önök által ártalmatlannak nevezett ragasztó nem jelent kivételt ez alól. A szobában a falon található keretben a kép cserélhető, a kép helyére akár parafatábla is akasztható. Fontos, hogy kiköltözésnél a jelenlegi állapotot kérjük visszaállítani. A ragasztási dekorálási szabályok figyelmen kívül hagyóit kártérítésre kell köteleznünk. Nem fogjuk vizsgálni milyen nyomot hagy eltávolítása esetén az adott ragasztó, használná e valaki az adott tárgyat, stb., a puszta tény is elég a kártérítéshez! A kártérítésekből befolyó összegeket a hibák eltüntetésére, a sérült eszközök pótlására használjuk fel.
 
A közös használatú terekben fellelhető, mozdítható közös használatú eszközök, tárgyak szobákba való bevitele szintén TILOS, mert ebben az esetben a közösség nem tudja használni azt. Amennyiben ez előfordul kártérítésként kénytelenek leszünk a helyreállítás díját kiszámlázni az érintettek felé (4500 Ft/db)!
 
A dohányzás sarkalatos pontja az együttélésnek. A Campus Hotel nemdohányzó épület.
Dohányozni csak a szabadban, a bejáratoktól minimálisan 5 méterre lehet. Ennek figyelembe vételével a tetőteraszokon ugyan lehet dohányozni, de a védőtávolságot itt is be kell tartani. Jó ha tudja, hogy a dohányzási szabályok megsértőivel szemben mérlegelés nélkül kell fegyelmi eljárást kezdeményeznünk!
Az épületben összetett tűzvédelmi rendszer működik. Ennek elemei többek között a szobákban felszerelt optikai füstérzékelők. A rendszer szabotázs védett, így kérjük, ne próbálja meg azt hatástalanítani, szerelni, mert az azt azonnal jelzi és naplózza. A házirend szerint tilos a füstérzékelő manipulálása, letakarása. A tűzjelző rendszer füstöt érzékelve azonnal a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságon is riaszt. A riasztás az épület nagyságából adódóan kiemelt riasztásnak minősül és több tűzoltókocsi kezdi meg a helyszínre vonulást. Tűzvédelmi szabályok megsértése esetében (pl. tiltott helyen történő dohányzás) a helyszínre vonulás költségeit a szabály megszegőjének kell állnia. Ezen felül tűzvédelmi bírságra is számíthat a vétkes. Extrém esetben „végösszeg” megközelítheti akár az egymillió (nem tévedés!!!) forintot is. Nem utolsó szempont az sem, hogy ebben az esetben kezdeményeznünk kell a vétkes személy fegyelmi felelősségre vonását. Szándékosság esetében nincs bocsánat, rögtön az első alkalommal ezt meg is fogjuk tenni. Ugyanezt fogjuk tenni a folyosókon található, piros színű kézi tűzjelzésadó indokolatlan benyomása esetében is. Téves riasztás esetén a rendkívüli karbantartás költségét az azt okozóra terheljük (5200 Ft/alkalom).
Tűz észlelése esetén a Tűzvédelmi szabályzatban leírt módon kell eljárni. A beérkezett tűzjelzést az épületben megszólaló szirénák jelzik. Ha a szirénák szólnak, kérjük, hogy a legrövidebb menekülési útvonalon hagyja el az épületet. Mindaddig, amíg a hangjelzés fennáll, vagy a személyzet azt meg nem engedi, az épületbe visszatérni nem lehet. Minden tűzjelzést mérlegelés és késedelem nélkül a legkomolyabban kell venni.
 
Zárt láncú videó rendszer működik az épületben, mintegy 250 kamerával és komoly informatikai képfeldolgozó kapacitással. A kamerák folyamatosan rögzítik az épület forgalmát. Elsődleges célunk a vagyonbiztonság megteremtése és az épület forgalmának ellenőrzése. Ezt a rendszert használjuk a beléptető rendszer szabályszerű használatának ellenőrzésére is. A felvételeket három nap eltelte után megsemmisítjük (automatikusan törlődik). A felvételeket az adatvédelmi szabályzatunkban foglaltak szerint kezeljük csak jogi eljárás keretében adjuk ki használjuk fel.
Az épületben chipkártyás beléptető rendszer üzemel, amely a Debreceni Egyetem által kiadott UNIPASS kártyákkal működik. A rendszer használatakor fontos néhány szabály ismerete. Talán a legfontosabb, hogy logikailag a rendszer egy beléptetést követően egy kiléptetést kér az adott zónából, egyéb esetben nem engedi vissza a kártyabirtokost a zónába. Tehát, akár ki, akár belép egy kártyaolvasóval felszerelt ponton, kártyáját le kell olvastatnia. Abban az esetben is, ha többen haladnak egyszerre keresztül és így az ajtó még nyitva van. Ellenkező esetben nem tud visszajönni az épületbe. A kártyaolvasás megtörténtét a terminál csipogással jelzi.
Vészhelyzet esetében a rendszer automatikusan nyitja az ajtókat. Műszaki hiba estében vésznyitásra az ajtók mellett elhelyezett zöld egység benyomásával van lehetőség. A vésznyitással egy időben riasztás fut be a recepcióra.
A beléptető rendszerben a keresztül haladás jogosságát munkatársaink folyamatosan ellenőrizni fogják. Szükség szerint kérik, hogy igazolják magukat. Ezt ne zaklatásnak vegyék, hanem az Önök biztonsága érdekében megtett lépésként tartsák számon.
A beléptető rendszert szándékosan szabálytalanul használók vétséget követnek el, mely a házirend megsértésének minősül.
 
Vendégfogadás szabályozása. Nagyon fontos! A vendégfogadás általános rendje minden esetben összhangban van a Debreceni Egyetem Kollégiumi Igazgatóság által kiadott házirenddel, valamint mindez a különböző helyzetekben kiadott Rektori Utasításokkal!
Általánosságban. A diákotthonban 8-23 óráig fogadható látogató. Látogató csak abban az esetben léphet a kollégiumba, ha a látogatót fogadó kollégiumi hallgató a kollégiumban tartózkodik, hívásra a recepción megjelenik és a látogatóért aláírásával felelősséget vállal.
A látogatás diákigazolvány, személyi igazolvány vagy bármilyen, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány, illetve érvényes kollégiumi belépő felmutatásával történik. Cserében az üzemeltető alkalmazottja elektronikus belépőkártyát biztosít a számára. (Ezen iratokkal nem rendelkező személy a látogatott jelenlétében csak a recepción tartózkodhat.) Távozásakor a belépőkártyát köteles leadni! Amennyiben elektronikus belépőkártyáját a vendég nem adja le, vagy elveszíti, annak értékét a vendéglátó vagy maga a vendég köteles az üzemeltetőnek megtéríteni 2.500 Ft/db áron.
A lakószobákban a távollévők üres helyein térítési díj ellenében a hallgatók vendégeket fogadhatnak, amelyért a hirdetményben meghatározott, jelenleg 1200 Ft/éjszaka + 400 Ft Idegenforgalmi Adó díjat kell fizetni. Ennek feltétele, hogy az érintett szoba lakói írásos beleegyezésüket adják a vendégfogadáshoz. A szobalakók beleegyezése esetén a bennalvási szándékot 22 óráig jelezni kell a recepción és egyúttal ki kell fizetni a megállapított szállásdíjat. Egyágyas szoba esetében természetesen értelmetlen lenne ezt kérni. Fontos megjegyezni azt, hogy ez egy lehetőség. Ha a szobatárs(ak) nem járulnak hozzá, akkor nem lehet ezt a módszert alkalmazni. Váratlanul érkező vendég esetén a vendégfogadáshoz az egyetem képviselőinek (pl. szenior) hozzájárulása szükséges. Hallgatói férőhelyen vendéget fogadni legfeljebb három egymást követő éjszaka lehet. Egy szobában egyszerre maximum csak a szoba férőhelyeinek számával megegyező vendég fogadható. A vendégért a vendéglátó teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. Az utóbbi időben több visszaélés történt és az engedélyen nem a szobatárs aláírása szerepelt. Felhívjuk a figyelmüket, hogy ez magánokirat hamisítás, mely fegyelmi vétség! Amennyiben ez tudomásunkra jut, automatikusan kezdeményezzük a fegyelmi eljárás megindítását.
A „B” recepció nyitvatartása megváltozott. Hétfőtől csütörtökig kollegáink 8-24 óráig teljesítenek szolgálatot, míg pénteken 8-16 óráig. Ezeken az időpontokon túl és hétvégén a „B” recepció zárva tart. Az ettől eltérő nyitvatartási időpontokat hirdetményben tesszük közzé. Maga a bezárás a lakók esetében semmilyen fennakadást nem eredményez, kártyával a szokott időpontokban lehet közlekedni az épületben. Zárvatartás esetén a vendégfogadás az „A” recepción keresztül történik. A kényelmetlenségért elnézésüket kérjük! Cserébe az oldalajtók minden nap 7-22 óráig használhatók hallgatói kártyákkal! Kérjük, hogy ekkor is tartsák be a vendégfogadás rendjét!
 
Főkulcsos rendszer, másolhatatlan kulcsok. A zárrendszer kialakításánál is a biztonság került a figyelem középpontjába. A zárak fő- és vezérkulcsos rendszerben működnek. A kulcsokat nem lehet másoltatni. Azokban a lakóegységekben, ahol a konyha vagy a vizesblokk közös két szoba esetében, az átjáró ajtaját is a bejárati ajtó kulcsa nyitja és zárja. Így mindenki egy kulcsot használ. A kulcs elvesztése a zárbetét cseréjét vonja maga után. Ebben az esetben a „vétkesnek” a zárbetét cseréjének anyagköltségét (8500 Ft/zárbetét) kell fedeznie. Ahol közös használatú helyiség van a szobák között, az két zárbetét cseréjét vonja maga után, tehát a kártérítési összeg is duplázódik.
 
Internet használat. Minden szobában annyi Internet csatlakozási pont van kiépítve, ahány lakója van a szobának. A szolgáltatás igénybevételére, az első kapcsolat létesítését követő egyszeri regisztráció után van lehetőség.hoz ki kell tölteni a recepciókon található igénylő lapot. A lap kitöltése a TEK Információtechnológiai Központ Internet használati szabályainak az elfogadását is jelenti egyben (lásd: Kollégiumi Bentlakási Feltételek 3.1. pontja). A szabályzatot szintén a recepciókon találja meg és olvashatja el. A kitöltött igénylőlapot a recepción kell leadni. Néhány nap elteltével megtörténik a regisztráció és lehetővé válik azoknak az azonosítóknak az ismerete, mely a hálózat használatát biztosítja. Számítógépet és UTP kábelt nem biztosítunk a hálózathoz. Továbbá kiépítésre került mindkettő épületben a teljes lefedettséget biztosító WIFI hálózat, ezért összhangban a Házirend 8. pontjával a routerek használata, magán hálózat kiépítése tilos!
Számítógépet, csatlakozó kábelt nem biztosítunk a hálózathoz, így arról az igénylőknek maguknak kell gondoskodniuk. Az informatikai rendszer hibabejelentése is megtörténhet erről a honlapról. Hibabejelentést csak a regisztrált felhasználóktól fogadunk el. A regisztráció nélkül az Internet nem használható (változott a korábbi évekhez képest). Ezenfelül, az elmúlt években kiépítésre került a WI-FI hálózat mind a két épületben.
 
Kábel TV szolgáltatás. Minden szobában TV-csatlakozás található. Alap esetben az TV végponton csak az egyetem által biztosított programcsomag fogható díjmentesen. Csomag összeállításán nem tudunk változtatni.
 
Televízió készülékek. Minden lakóegységben a Campus Hotel biztosítja a televízió készüléket. Külön bérleti díjat ezért fizetni nem kell. Saját TV készülék üzemeltetése esetében költségtérítés állapítható meg, melyet havonta kell megfizetni (lsd. hirdetmény). Bár a készülékeket a nyár során többször beállítottuk, előfordulhat, hogy vendégeink ezeket elhangolták, így a beköltözést követően célszerű a készülékek újrahangolását elvégezni (főként ha csatornákat nem találják meg a készüléken). Ha szükséges, kérjék a recepción segítségünket!
 
Mosodai szolgáltatások. Havonta minden, abban a hónapban legalább egy napot a Campus Hotelben töltő, kollégiumi tagsági jogviszonnyal rendelkező személy két töltet (4,5-6,5 kg) ruhát moshat ki és száríthat meg díjmentesen a Campus Mosodában. A mosoda a B. épület I. szintjén található. A mosószert és az adalékokat külön díj megfizetése nélkül a Campus Hotel biztosítja, saját mosószert használni nem lehet (TILOS!). A 5 mosó és 4 szárítógépet tartalmazó mosoda naponta 8-23 óráig tart nyitva és önkiszolgáló módon működik, időpontfoglalást követően. Amennyiben a „B” recepció nyitva tart, ott kell felvenni a mosoda és a gép kulcsait. A „B” recepció zárvatartásakor (jellemzően a hétvégén) ezt az „A” recepción tehetik meg.  A gép kulcsai annyi ideig lehetnek a hallgatónál, amennyi ideig a leghosszabb mosási program tart. Amennyiben az időt jelentősen túllépték azt kell feltételeznünk, hogy a „kvótán” felüli mosási szolgáltatást vettek igénybe, így annak díját meg kell fizetni. Ugyanez igaz a szárítási szolgáltatásokra is. A mosást és a szárítást külön kezeljük, azokat nem kell feltétlenül egyszerre igénybe venni. A kulcsokat legkésőbb 22 órakor adhatják ki a recepciósok, hogy a mosást és/vagy szárítást 23 óráig be lehessen fejezni. A mosás díja 750 Ft/ alkalom a szárítás díja 550 Ft/alkalom.
Szintén a mosodába került berendezésre a vasaló helyiség is, mely díjmentesen, korlátozás nélkül vehető igénybe (vasalót, vasaló állványt a Campus Hotel biztosít).
A mosoda szolgáltatásainak igénybevételéhez időpontot lehet foglalni, telefonon a 71500 számon. A lefoglalt időpontot kérjük betartani. Amennyiben a foglalás időpontjához képest 5 percnél többet késik valaki, fenntartjuk a jogot magunknak, hogy a helyét más várakozónak adjuk át! Többlet mosás és szárítás díjaiért hívja a „B” recepciót.
 
Kollégiumi díjfizetés: közvetlenül a Debreceni Egyetem felé kell teljesíteni a Neptun rendszeren keresztül. A fizetés módjáról az egyetem képviselőitől kapnak részletes tájékoztatást!
 
Telefonálás. Minden szobában található telefonkészülék. Ezekről a készülékekről ingyenesen elérhető a debreceni felsőoktatási telefonhálózatba bekapcsolt összes mellék. Külső hívás kezdeményezésére hallgatóknak nincs lehetősége. A Campus Hotel központi száma (52) 529-100. A szobák mellékeinek hívószáma a következő képlet segítségével határozható meg: „A” épület: 71000+a szobaszám (pl. A145 szoba 71000+145=71145); „B” épület: 71500+a szobaszám (pl. B113 szoba 71500+113=71613). A két legfontosabb telefonszám: „A” épület recepció: 71000, „B” épület recepció 71500!
 
Hőmérséklet szabályozás az „A” épület szobáiban. A légkondicionált szobák hűtése és fűtése fan coil berendezésen keresztül történik. A készülék „nyári üzemben” hűt, míg „téli üzemben” fűt. A bejárati ajtó mellett található egy hőmérséklet szabályzó (fehér négyszögletes doboz, bal felső sarkában fekete kisméretű nyomókapcsoló, középen + és – irányban forgatható tárcsa). A hűtést és a fűtést a fekete kapcsoló benyomásával lehet aktiválni (zöld LED kigyullad). Ha a központilag beállított hőmérséklet nem felel meg +/- irányban egyénileg 3 Celsius fokot lehet módosítani a szoba hőmérsékletén. Tehát akinek melege van, a tárcsát a – irányba forgassa el, aki fázik az a + irányba. A készülék nyitott ablak mellett energiatakarékossági okok miatt nem üzemel! Előreláthatóan szeptember közepétől október közepéig hűtés már nincs, fűtés még nincs a szobákban. Ez az átállás időszaka hűtésről fűtési üzemre és a karbantartási munkákat is ekkor végezzük a rendszeren.
 
Közös használatú konyhák. Kérjük, Ön is olyan állapotban hagyja főzés és étkezés után, amilyenben azt találta. Ügyeljen a tisztaságra. A kint felejtett mosatlan eltávolítását a hatóságok megkövetelik tőlünk, így az étkezést, főzést követően az edényzetet, étkezésre használt eszközöket el kell mosogatni. Minden konyhában biztosítunk kenyérpirítót, szendvicssütőt és vízforralót. Kérjük, vigyázzanak az eszközökre, mert a nem rendeltetésszerűen használt (pl: összekarcolt szendvicsütő) eszközök pótlására tanévente egyszer, szeptemberben kerül sor.
Felügyelet nélkül ne hagyjon a tűzhelyen edényt vagy abban ételt, ugyanis az újonnan felszerelt „jelenlét kapcsoló” öt perc elteltével automatikusan lekapcsolja az eszközt a hálózatról, távozásakor győződjön meg róla, hogy az elektromos fogyasztókat kikapcsolta-e! Az itt található hűtőkbe csak névvel és az elhelyezés dátumával ellátott élelmiszereket lehet tárolni. Amennyiben ez a csomagon, dobozon nincs feltüntetve a közegészségügyi előírások miatt ezeket meg kell semmisítenünk! Ugyanez a sors vár a nyilvánvalóan fogyasztásra alkalmatlanná vált ételekre is. A sütőzsiradék gyűjtésére, gyűjtőedényeket helyeztünk el. Kérjük, a használt zsiradékot ezen edényekbe ürítsék!
 
Szemétledobók használata. Minden szint két végén helyezkedik el a szemétledobó vagy szeméttároló rendszer. Ezeket jól látható feliratok jelzik. Kérjük minden lakónkat, hogy a szemetet rendszeres időközönként lehetőség szerint zacskóba ürítsék a ledobó rendszeren keresztül. Égő, parázsló gyufa, csikk ürítése a rendszerben szigorúan tilos és tűzveszélyes cselekedet. Hallgatótársaikkal szembeni figyelmesség, ha a szemétledobó ajtaját zárva tartják, így a zajhatások nagymértékben csökkenthetők és a szemét „illata” sem járja át a környező folyosó részeket.
 
Takarítás. A személyzet napi szinten csak a közös használatú tereket takarítja, a lakószobákat nem. Ez alapvetően a lakók feladata. Megköveteljük a rendszeres takarítást (lsd. Házirend), valamint a szemét kihordását.
Hallgatói lakóegységben kéthetente csak ágyneműt cserélünk. Háromhetente a fürdőszoba-WC egységeket takarítjuk ki. A takarítási, szobaasszonyi feladatokat a hirdetményben közzétett napokon 9-18 óráig végezzük. Tisztába vagyunk vele, hogy ennek követése nem egyszerű, de kérünk mindenkit, kísérje figyelemmel a megváltozott rendet!
A személyzet a takarításkor és ágyazáskor ellenőrzi a szobák állapotát. Amennyiben az nem felel meg az elvártaknak, a szobát írásban értesítjük.
Nagyon fontos: a takarításokat, ágyneműcserét csak abban az esetben tudjuk kellő eredménnyel elvégezni, ha a fürdőszobában összepakolnak, az ágyról lepakolnak, a szemetet kiviszik. Amennyiben ez nem történt meg a takarítást nem végezzük el. Nagytakarítás 2022. januárjában kezdődik, mely érinti a lakószoba egységeket is. Ekkor a lakóegységet lehetőségeink szerint „tetőtől talpig” kitakarítjuk.
Mivel a vizes helyiségekben háromhetente takarítunk, kifejezett kérésünk, hogy itt NE TAKARÍTSÁK a króm felületeket a köztes időpontokban (mást lehet és kell is!). Nagyon sok kártérítési ügy keletkezett már a helytelen takarításból. Ezek a felületek igen érzékenyek bizonyos vegyszerekre. Ha mégis úgy dönt valaki, nem elég neki a háromhetenkénti vízkőtelenítés, jó tanácsként a háztartásokban ismert szabályokat csokorba foglalva:
  • nem tisztítható a króm felület klór tartalmú tisztító és WC tisztító szerekkel (Hipo, Domestos, stb.), ezekre a legalkalmasabb vegyszerek a foszfor-, citrom- és gyümölcssav alapú tisztítószerek, valamint az ecet. Ezek oldják a vízkövet, és nem károsítják a csaptelepeket. (Nem ajánljuk a „saját néven” áruházláncok által forgalmazott termékeket, mert nem váltották be a hozzájuk fűzött reményt, sőt inkább kárt okoznak!) A klórtartalmú vegyszer zöld elszíneződést okoz, erről ismerhető fel.
  • a vegyszeres tisztítást követően a króm felületet bő vízzel le kell mosni, azt követően szárazra kell törölni. A legjobb tisztítószerek is komoly károkat tudnak okozni abban, az esetben, ha egy óránál tovább maradnak a króm felületeken.
  • tilos a vegyszereket forró felületen és/vagy forró vízzel együtt alkalmazni. Ez a típusú hiba a felületeken sötétbarnás-feketés valamint szivárványos elváltozást okozhat.
A szakszerűtlen takarításból keletkezett károkozásokat a szoba lakóival kell megtéríttetnünk. Ezért, ha valamiben nem biztos, arról inkább kérdezze meg a gondnokság munkatársait.
 
Javítások. Ami elromolhat, az el is romlik. Ebben az esetben a recepciókon megtalálható hibajegyzékbe kell felvetetni a meghibásodást és szolgáltatóink igyekszenek azt a lehető legrövidebb időn belül elhárítani.
 
Kik lesznek a segítségére? Elsősorban a recepciók. Ezen túl mindkét épületben egy-egy szenior gondoskodik arról, hogy hallgatói ügyekben munkaidőn túl se álljon meg az élet. A hallgatói iroda a „B” épület 113. szobájában került kialakításra, itt találják meg Nagy Edit koordinátort, aki az egyetemi ügyeket intézi, valamint kapcsolattartó a CAMPUS HOTEL irányában. Ha elkallódott a szabályok és teendők rengetegében, kollegáink szívesen adnak választ kérdéseire!
 
Sportpálya használata A Campus Hotel minden lakója ingyenesen használhatja a sportpályákat. A sportpálya kulcsát a „A” épület recepcióján lehet átvenni. Szintén itt lehet „előjegyeztetni” sportesemény időpontokat is (pályafoglalás). Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a sportpálya használatát 7-23 óra közötti időszakra korlátoztuk.
 
Kerékpártároló használata. Amennyiben kerékpárját, elektromos rollerét szeretné elhelyezni, arra egy garázsban van lehetőség – a szobába, előtérbe (épületbe) történő elhelyezése tilos. Csak regisztrált használók vehetik fel a tároló kulcsát és helyezhetik el ott kerékpárjukat. A B épület 113. szobájában kell a regisztrációt elvégezni. Megéri a néhány perc fáradság! Az épület előtt, a kerékpártartókban elhelyezett kerékpárokért nem tudunk felelősséget vállalni. Sajnos videofelvételek bizonyítják, a legjobb és legdrágább záró eszköz sem tart egy profi tolvajnak 6 másodpercnél tovább. Ugyanakkor kérünk mindenkit, hogy egyéb tárgyakhoz (korlát, lépcsőn járó stb. ne lakatolja hozzá biciklijét.
 
Ablaknyitás korlátozása. Az épület a talajszinttel érintkező és a felsőbb, párkánnyal rendelkező szintjein biztonsági megfontolásokból alapesetben csak bukóra nyithatóak az ablakok. A közösség igényének teret adva biztonságtechnikai oktatást és jegyzőkönyv felvételét követően minden szinten megszüntetjük a korlátozást. A nulladik és az első szinten a „bukóra” nyitva hagyott ablak biztonsági kockázatot rejt. Kívülről az ablakon be lehet jutni. Mivel ebben az esetben jogilag besurranás történik, nem betörés, így a biztosítónk (és más sem) az ebből eredő károkat nem fedezi. Így az, aki kéri a nyitáskorlátozás feloldását, gondolja át, hogy egy nyitva hagyott ablakon, egy illetéktelen behatoló látogatását követően, nem csak saját tulajdonú eszközeiben elszenvedett kárát kell viselnie, hanem a Campus Hotel Zrt. felé is jót kell állnia az átvett berendezési tárgyakért, leltári eszközökért. Ablaknyitás korlátozás feloldásáért keresse a gondnokságot!
 
 
Ami még problémát szokott okozni:
A B. épület „saját konyhasarkos” helyiségeiben, ahol mobil főzőlapok kerültek elhelyezésre az elmúlt évben is gondot okozott, hogy a hónapok alatt ráégett ételmaradékot csak a festékkel vagy a felületkezeléssel együtt lehetett eltávolítani. Ezekben az esetekben kértük a hallgatókat a készülék nyilvántartási értékének megtérítésére. Továbbra is az az álláspontunk, ha a kifutott, kifröccsent ételmaradékot rendszeresen a főzést követően eltávolítják a főzőlapokról, akkor annak állapota fenntartható.
Tapasztaltuk mi is, hogy a fürdőszoba padlólapjának tisztítása nem egyszerű feladat. Mivel szabvány szerint ennek a felületnek csúszásmentesnek kell lennie, ebből következően „rücskös”, porózus is egyben. A szennyeződés így jobban megtapad a felületen. Erre egyetlen „gyógyír”, ha vegyszeres vízzel hetente legalább egyszer (még jobb lenne kétszer) fel van mosva a padozat. Abban az esetben, ha ezt nem teszik meg, a felület elkoszolódik és az csak ipari módszerekkel tisztítható meg.
 
Közlekedési rend: A behajtási és parkolási rend szabályozása a Debreceni Egyetem hatásköre. Ennek megfelelően 2021. szeptember 1-től csak a bérlettel rendelkező hallgatók, dolgozók tudnak behajtani a campus területére bármely irányból! Nem nyitja a sorompót, így díjmentes kihajtásra nem jogosít a látogatói vendégkártya. Más esetben a behajtás parkolójegy váltásával (bal oldalt elhelyezett automatából), így értelemszerűen a kihajtás díjköteles! Tehát amennyiben a hallgatókhoz látogató érkezik gépkocsival és díjmentesen szeretne parkolni, úgy a területen kívül lévő parkolókat kell igény bevenni. Figyelem! A feltételek elfogadása nem jelenti a parkolóhely biztosítását!
Tehát: a Zákány utca és a Laktanya utca felől a behajtás az első fél óra parkolást követően fizetős a mindenkori egyetemi díjszabás szerint!
 
Karbantartás. A Campus Hotel épületében modern épületfelügyeleti és biztonsági rendszereket üzemeltetünk. Ezeket a rendszereket jogszabály szerint vagy „józan” megfontolások alapján időszakonként – negyedévente - karban kell tartani. A karbantartásokra előre időpontot megadni nem tudunk.
Ezekben az időszakokban alvállalkozóink minden további értesítés nélkül felkereshetik a lakóegységüket az adott szakipari karbantartási művelet elvégzése miatt. A karbantartások megkezdése előtt értesítést küldünk.
 
A Gondnokság egy mindenki által jól fellelhető helyen, a B épület első szintjén, az üvegajtóval szemben, a B109. sz. irodában (figyelem nem szobaszám) található meg. Telefonszámuk 71900.
 
Plakátolás közösségi terekben. A hirdetéseket csak a hirdetőtáblákra lehet kihelyezni. Ezek mérete nem lehet A/4 terjedelemnél nagyobb. A kihelyezett plakátokat jóvá kell hagyatni a gondnokság munkatársaival. A jóváhagyás automatikusan megszerezhető abban az esetben, ha a hirdetmény nem vallási, politikai tartalmú és a jó ízlést nem sérti. A maximális kihelyezési idő 2 hét.
A szórólapozás a folyosókon, szobákban tilos. Azok elhelyezése csak az épületek előterében engedélyezett.
 
Üzletszerű tevékenységek a Campus Hotel területén nem támogatott a szobai vállalkozások léte. Amennyiben a lakók által végzett üzletszerű tevékenységet észlelünk, be fogunk avatkozni. Ennek oka, hogy bizonyos üzleti tevékenységek az épületben monopóliumként szerződésekkel „lefedettek”. Másrészt ezek a tevékenységek általában zavarják a környezet nyugalmát, valamint sok esetben nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak. Amennyiben vállalkozást szeretne indítani az épületben ahhoz bizonyos esetekben, megfelelő bérleti díjért tudunk infrastruktúrát biztosítani. Keresse a gondnokságot vagy a recepciót!
 
Állattartásra a diákotthon területén a Házirendben szabályozott módon van lehetőség. Ettől eltérni csak kivételes és indokolt esetekben tudunk. A kérést írásban, indoklással, és azokat alátámasztó dokumentumokkal együtt kell benyújtani a B. épület 110. sz. irodájában.
 
Ki-, be- és átköltözése. Az időpontok a CAMPUS HOTEL honlapján (www.campus.udhotels.hu), bal felső sarok Regisztráció/Belépés diákoknak > Bejelentkezés > Időpontfoglalás menüből érhetők el. Kérjük, regisztráció után itt válasszon időpontot magának.
 
Bízunk benne, hogy tájékoztatónkkal sikerült a legfontosabb dolgokra felhívni a figyelmüket. Reméljük, kellemes és eredményes diákotthoni évek várnak Önre a Campus Hotel épületében!
© 2021 Minden jog fenntartva! Üzemeltető cég:  UD Hotels Kft. 4028-Debrecen, Kassai u. 26.
Készítette:WebDeb.hu